YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

“Suunnitelman yhtenä tavoitteena on erämaakokemuksen vahvistaminen Vilniemessä.”

Katri Tikkasen Aalto yliopistolle tekemä diplomityö sisältää Lohjan Vilniemeen 3,4 hehtaarin kokoiselle rantatontille laaditun, yleissuunnitelmatasoisen taiteilija-ateljeen ympäristön suunnitelman. Työ liittyy Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton järjestämään ideakilpailuun Karjalohjan Vilniemeen rakennettavasta uudesta taiteilijaresidenssistä. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten virallisen määritelmän mukaisen erämaa-alueen ulkopuolella sijaitsevalle suunnittelualuelle voidaan luoda mahdollisimman vahva erämaatunnelma maisema-arkkitehtuurin keinoin. Tutkimusten ja kirjallisuuslähteiden avulla luodaan tulkinta kahdestatoista erämaatekijästä, joita ovat muun muassa; oleskelu- ja työskentelypaikkojen luominen nykyisiä paikalle ominaisia luonnonelementtejä sekä tontin historiaa korostamalla. Vilniemen ympäristön suunnitelmassa on käsitelty kattavasti koko ateljeeympäristö; rakennukset, toiminnot, reitit ja pysäköinti, puuston ja kasvillisuuden käsittelyn periaatteet sekä rakenteet, kalusteet ja varusteet.

Katri Tikkasen diplomityö osoittaa että erämaatunnelma on mahdollista saavuttaa, vaikka suunnittelukohde ei ole virallisesti erämaa-alueella. Erämaisuuden vahvistamista edesauttaa, jos kohdealue sijaitsee lähtökohtaisesti ainutlaatuisessa maisemassa sekä luonnon- ja kulttuuriympäristössä. Työssä todetaan Vilniemen olevan kiinnostava alue, jota on mahdollista kehittää Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton vision mukaiseksi, uudeksi kansainvälisesti tunnetun ateljeeresidenssin ympäristöksi.