Uncategorized

Arkkitehtuurikilpailu Erämaa-ateljee 2.0

Unelma uudesta nykyaikaisesta taiteilija-ateljeesta on elänyt Liiton toiveissa pitkään. 80. juhlavuottaan viettänyt Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry käynnisti syksyllä 2017 yhdessä Aalto-yliopiston kanssa suunnittelukilpailun arkkitehtiopiskelijoille Vilniemen uudesta taiteilijaresidenssistä. Kilpailulla etsittiin visuaalisesti korkeatasoista ja ekologisen rakennuksen tunnusmerkit täyttävää, pohja-alaltaan n.150m² erämaa-ateljee 2.0 suunnitelmaa Vilniemen tontille. Kilpailua tuki Taiteen edistämiskeskus. Loppuseminaarissa 5.4.2018 paljastettiin kaksi voitosta kamppaillutta kilpailutyötä, kun arkkitehtiopiskelijat Tuuli Kanerva ja Sarita Poptani esittelivät kilpailuehdotuksensa. Paikkana oli Lohjan kirjaston Laurentius-Sali. Kilpailuehdotusten lisäksi Katri Tikkanen esitteli Vilniemeen liittyvän maisema-arkkitehtuurin diplomityönsä Erämaata etsimässä- Taiteilija- ateljeen ympäristön suunnitelma Karjalohjan Vilniemeen (2018). Vastuuhenkilönä arkkitehtikilpailussa toimi Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen johtaja, professori Pekka Heikkinen. Kilpailun ohjausryhmään kuuluvat Liiton Vilniemen rakennuttamistoimikunnasta edustajien Ritva Harleen ja Minna Kangasmaan ja Aalto-yliopiston lisäksi edustajia Lohjan kaupungilta.

Katri Tikkanen (vas.), SKjL:n merihevonen, Sarita Poptani ja Tuuli Kanerva 2018

Kilpailuehdotuksista järjestettiin neuvoa antava yleisöäänestys, jonka pohjalta ohjausryhmä teki päätöksen ja lopullinen voittaja julkistettiin 24.5.2018. Suunnittelukilpailun voittajaksi valittiin Tuuli Kanervan ehdotus Tervapääsky. Kilpailun ohjausryhmä koki Tervapääskyn Vilniemen henkeä ja Aspan muistoa kunnioittavaksi, omaleimaiseksi ja runolliseksi ehdotukseksi, jossa suomalaisesta perinteestä ammentava rakentaminen kohtaa kunnianhimoisen nykyarkkitehtuurin. Kilpailutyön yllä tuntuu leijuvan mystinen henki, joka hurmasi ohjausryhmän. Tervapääskyn käyttötarkoitus on olla toiminnallisesti muuntelukykyinen, ympärivuotiseen käyttöön soveltuva erämaa-ateljee, sillä nykyinen Aspan ateljee on käytössä vain keväästä syksyyn.

Sarita Poptanin ehdotus oli yleisön suosikki niukalla enemmistöllä neuvoa-antavassa yleisöäänestyksessä. Ohjausryhmä piti molempia ehdotuksia raikkaina, kunnianhimoisina ja rakennustaidetta uudistavina. Sarita Poptanin ehdotuksen lähtökohtana on ollut teltta – suojan ja turvan antaja, lopulliseltaan nimeltään Aspentopp. Teltta-ehdotusta kiitettiin erityisesti kauneudesta, käytännöllisyydestä ja selkeydestä. Arkkitehtuurikilpailun ohella maisema-arkkitehtiopiskelija Katri Tikkanen teki Aalto yliopistolle diplomityönä Vilniemen 3,4 hehtaarin kokoiselle rantatontille laaditun yleissuunnitelman Vilniemen ympäristöstä. Visiossa suunnitelma kunnioittaa paikan henkeä ja luontoarvoja, säilyttää tontin vanhoja arvokkaita puita, suojelee uhanalaista kasvustoa sekä korostaa paikallisia piirteitä. Nämä edellä mainitut asiat vahvistavat  erämaakokemuksen saavuttamista Vilniemessä.

Katri, Sarita ja Tuuli nojaamassa Aspan huvilan raunioon Vilniemessä 2018.