Tervapääsky

“Erämaa-ateljee Tervapääsky on tulevaisuuden residenssi." 

Maantaso_pohjapiirros

Tervapääskyn ydin on 60m2 suuruinen ateljeetila, jossa on 50 permantopaikkaa ja 20 parvipaikkaa. Tervapääsky integroituu osaksi Aspan vanhan ateljeen rauniota. Rauniosta tulee ateljeen pääulkotila, jonka kautta ateljeelle saavutaan ja jolle valoisat oleskelutilat avautuvat.  Tervapääskyn tervattu paanukatto sulautuu ympäristöön luoden rakennukselle vahvan, tunnistettavan identiteetin. 

tammikuu 14, 2019