Suunnittelukilpailu

Loppuseminaarista 5.4.2018 Lohjan kaupungin Järnefelt salista 00:00-- 31:26 pienoismallit, dia | 44:3445:14 SKjL:n puheenjohtaja Minna Kangasmaa toivottaa tervetulleeksi | 45:1352:00 Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula |52:2558:09 Lohjan kaavajohtaja Leena Iso-Markku| 58:101:00:28 Aalto yliopiston arkkitehtuurilaitoksen johtaja, professori Pekka Heikkinen 1:02:451:27:40 Katri Tikkanen esittelee Vilniemeen liittyvää maisema-arkkitehtuurin diplomityötään 1:28:481:49:43 Sarita Poptani esittelee kilpailuehdotuksensa 1:51:332:19:14 Tuuli Kanerva esittelee kilpailuehdotuksensa 2:19:222:26:18 SKjL:n maskotti ja Ritva Harle | 2:26:19 diat, pienoismalli – tilaisuudessa tauko 3:08:04 – Suunnittelukilpailun ohjausryhmän keskustelu

Syksyllä 2017 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry käynnisti yhdessä Aalto-yliopiston arkkitehtuurinlaitoksen kanssa arkkitehtuurikilpailun, jolla etsittiin ennakkoluulotonta ateljeesuunnitelmaa liiton omistamalle Vilniemen tontille, vanhan puretun huvilan raunioille. Liiton toiveena oli tukea nuoria tekijöitä antamalla ateljeen suunnittelutyö lahjakkaalle, pian valmistuvalle arkkitehdille.

Avoimen kilpailuprosessin aikana kaksi esikarsittua arkkitehtiopiskelijaa, Sarita Poptani ja Tuuli Kanerva, työstivät suunnitelmiaan tiiviissä yhteistyössä SKjL:n asettaman ohjausryhmän, arkkitehtuurinlaitoksen johtaja Pekka Heikkisen ja rakenneinsinööri Hannu Hirsin kanssa laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Maisema-arkkitehtiopiskelija Katri Tikkanen teki lisäksi Aalto yliopistolle diplomityön “Erämaata etsimässä – Taiteilija-ateljeen ympäristön suunnitelma Karjalohjan Vilniemeen (2018).  Diplomityö sisältää Vilniemen 3,4 hehtaarin kokoiselle rantatontille laaditun yleissuunnitelman taiteilija-ateljeen ympäristöstä. Työ tehtiin itsenäisenä suunnittelutehtävänä yhteistyössä arkkitehtuurikilpailuun osallistuneiden arkkitehtiopiskelijoiden kanssa.

Keväällä 2018 kilpailun voittajaksi valittiin Tuuli Kanervan ehdotus Tervapääsky.  Tervapääsky-ehdotus koettiin paikan henkeä ja Aspan muistoa kunnioittavaksi, omaleimaiseksi ja runolliseksi ehdotukseksi, jossa suomalaisesta perinteestä ammentava rakentaminen kohtaa kunnianhimoisen nykyarkkitehtuurin.

“Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton ja  Aalto-yliopiston 2017 järjestämässä arkkitehtuurikilpailussa  etsittiin ennakkoluulotonta Erämaa-ateljee 2.0 suunnitelmaa."

Kilpailun valmistelutyöstä, käytännön organisoinnista ja yhteistyökumppaneiden hankinnasta vastasi Liiton hallituksen asettama Vilniemen rakennuttamistoimikunta, jonka jäseninä toimivat vuonna 2017-2018 Ritva Harle, Minna Kangasmaa, Laura Melkinen, Taina Rasi, Jan Heinonen, Tatu Vuorio ja asiantuntijajäsenenä STS:n Ateljeesäätiön asiamies Tuula Paalimäki. Kilpailun ohjausryhmään kuuluivat Vilniemen rakennuttamistoimikunnan lisäksi Lohjan kaupungin edustajina kaavoitusarkkitehti liris Koivula ja johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää sekä Aallosta projektitutkija Philip Tidwell. Kilpailun vastuuhenkilönä toimi Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen johtaja, professori Pekka Heikkinen. Lohjan kaupungin yhteyshenkilöinä olivat kaavajohtaja Leena lso-Markku ja kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela.

tammikuu 14, 2019