Erämaa-ateljee Tervapääsky

Erämaa-ateljee Tervapääsky on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton arkkitehtikilpailulla valitsema uusi residenssirakennus Vilniemeen Karjalohjalle.

"Uusi residenssirakennus luo valmistuttuaan taiteilijoille innostavan, nykyaikaisen toimintaympäristön, jossa ovat läsnä kansainvälisyys, yhteisöllisyys, monialaisuus, kokeellisuus, kestävä kehitys ja ekologinen, vähähiilisyyteen tähtäävä periaate."